אוקטובר

תיאטרון הבית
רחוב נועם 5, תל-אביב יפו

רביעי - 21:00-22:20

א ו ק'

תיאטרון הבית
רחוב נועם 5, תל-אביב יפו

חמישי - 21:00-22:20

א ו ק'

תיאטרון הבית
רחוב נועם 5, תל-אביב יפו

שישי - 14:00-15:20

א ו ק'